Handig om te weten

Nog handig om te weten:

Op afspraak
Behandelingen vinden alleen op afspraak plaats. Deze moeten 24 uur van te voren worden ingepland.

Betaling
Betaling vindt na de behandeling plaats. Dit kan contant of in overleg overgemaakt worden op mijn rekeningnummer NL21 INGB 0678 7997 25 tav L.E. Stam. Bij overmaking moet het bedrag uiterlijk een week later op mijn rekening staan. Indien gewenst kan er een betaalverzoek via whatsapp worden verstuurd. Voor ING klanten kan er via QR code met de ING app worden betaald. Helaas kan er niet worden gepind.

Hygiëne
In de praktijk is hygiëne belangrijk. Zorg daarom ook voor een goede persoonlijke hygiëne.