Voorwaarden

1. Afspraken
Afspraken moeten minimaal 24 uur van te voren worden gemaakt. Dit kan telefonisch, per email of via sms/whatsapp onder vermelding van volledige NAW-gegevens en telefoonnummer. De afspraak staat vast op het moment dat deze is bevestigd. Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer je een afspraak maakt, stem je zondermeer in met de algemene voorwaarden die hier vermeld staan.

2. Annuleren
Een gemaakte afspraak moet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd. Dit kan telefonisch, per email of via sms/whatsapp. Mocht de afspraak niet op tijd zijn afgezegd, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.

3. Contra-indicatie
Bij een eerste afspraak wordt een kort intakegesprek gevoerd. Bij bepaalde symptomen, de zogenoemde contra-indicaties kan er worden besloten om de massage niet uit te voeren, de behandeling (deels) in overleg te wijzigen of door te verwijzen naar de (huis-)arts.

Om te voorkomen dat je op de afspraak komt en vanwege contra-indicaties geweigerd wordt voor een behandeling, raad ik nadrukkelijk aan om vooraf informatie in te winnen. Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis-)arts voordat je een afspraak maakt.

4. Gezondheid
Zijn er van medische klachten, ben je in behandeling bij een arts of specialist of gebruik je medicijnen die het reactievermogen beïnvloeden dan moet je dit aangeven tijdens het intakegesprek. Ook allergieën en andere beperkingen moet je melden.

Indien je ongemak of pijn ervaart tijdens of na de behandeling, moet je dit melden.

5. Aansprakelijkheid
Massagepraktijk MéMé is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het behandelen of de gevolgen die voortvloeien uit het behandelen van niet genoemde symptomen, blessures of aandoeningen die eigenlijk een behandeling van een arts vereisen.

Alle behandelingen die worden aangeboden, zijn geen vervanging voor medisch onderzoek of het stellen van een medische diagnose. Wanneer je ook maar enige twijfel hebt, neem dan altijd eerst contact op met je (huis-)arts voordat je een afspraak maakt.

Wanneer jij je laat behandelen bij Massagepraktijk MéMé, dan is dit geheel op eigen risico.

6. Betalingen
Behandelingen worden contant betaald. Indien overeengekomen kan de betaling ook worden overgemaakt op het doorgegeven rekeningnummer.

7. Privacy
Al je persoonlijke en medische gegevens worden zonder jouw schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden. De privacyverklaring vind je hier.

8. Uitsluiting van deelname en behandeling
Massagepraktijk MéMé behoudt zich het recht jou van deelname of behandeling uit te sluiten.

9. Overig
De Algemene Voorwaarden en de op de internetsite vermelde informatie kunnen door Massagepraktijk MéMé te allen tijde worden gewijzigd.